Prof. dr Aleksandar Jakovljević – BIOGRAFIJA

Specijalista ortopedske hirurgije

jakovljevic
Rođen 17.04.1966. u Banja Luci.

OBRAZOVANJE

Osnovni studij: 1986.-1992. godine, Medicinski Fakultet Banja Luka
Specijalizacija iz ortopedije: 1994.-1999. godine, Klinički centar Banja Luka,
Klinički centar Srbije – Beograd, Institut za ortopedske hirurške bolesti „Banjica“ Beograd,
Medicinski fakultet BeogradPostdiplomski studij: 1996.-1998. godine,
Medicinski Fakultet Banja Luka Magistarska teza „Uloga primarne hirurške obrade rana u prevenciji koštanih infekcija“: 09.09.1999. godine,
Medicinski fakultet Banja LukaDoktorske studije: 2000-2005. godine,
Medicisnki fakultet Banja LukaDoktorska teza „Hronična koštana infekcija kao komplikacija ratnih povreda“: 01.10.2005. godine,
Medicinski fakultet Banja Luka

RADNO ISKUSTVO

1994.-1999. Specijalizant ortopedije Klinike za ortopediju i traumatologiju Kliničkog centra u Banjaluci
1994.-1999. Asistent na Katedri za hirurgiju Medicinskog fakulteta u Banjaluci
1999.-2008. Specijalista ortopedije na Klinici za ortopediju i traumatologiju Kliničkog centra u Banjaluci
1999.-2006. Viši asistent na Katedri za hirurgiju Medicinskiog fakulteta u Banjaluci
2006.-2011. Docent na Katedri hirurgije Medicinskog fakulteta u Banjaluci
2005.-2006.Član Savjeta Medicinskog fakulteta u Banjaluci
2006. Član Savjeta Univerziteta u Banjaluci
2008. Mentor specijalizantima Ortopedije na Medicinskom fakultetu u Banjaluci
2011. Šef Katedre za sportsku medicinu i Katedre za prevenciju sportskih povreda Fakulteta za fizičko vaspitanje i sport Univerziteta u Banjaluci
2011. Vanredni profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci

NAGRADE

1999. Japanese SICOT scholarship – La Societe International de Chirurgie Orthopedique et de Traumatologie SICOT – nagrada Svjetskog Udruženja ortopeda, Amsterdam
2002. The 2nd best paper on XXII World Congress of La Societe International de Chirurgie Orthopedique et de Traumatologie SICOT, San Diego USA (drugi najbolji rad na XXII Kongresu Svjetskog Udruženja ortopeda, San Diego, Sjedinjene Američke Države)
2005. La Course SICOT du Japon – XXIII World Congress of La Societe International de Chirurgie Orthopedique et de Traumatologie SICOT, Istanbul (nagrada Svjetskog Udruženja ortopeda za dosadašnji rad, Istanbul, XXIII Svjetki Kongres ortopeda)
2007. Certified surgeon as a Official Reference orthopaedic surgeon for Anterior minimally invasive surgery in total hip replacements, Lugano, Switzerland (imenovanje za Referetnog hirurga za prednju minimalno invazivnu hirurgiju kompanije ‘Medacta’, Lugano, Švajcarska)

OSTALO

Članstvo u profesionalnim organizacijama:
Udruženje ortopeda Republike Srpske,
Svjetsko Udruženje ortopeda i traumatologa (SICOT),
Međunarodno Udruženje za sportsku medicinu (FIMS),
Međunarodno Udruženje za artroskopiju,hirurgiju koljena te ortopedsku sportsku medicinu (ISAKOS),
Američka Akademija Ortopedskih hirurga (AAOS),
Srpska ortopedsko traumatološka asocijacija (SOTA),
Udruženje Doktora medicine RS.Društvene aktivnosti:
Savezni košarkaški sudija,
Komesar Premijer lige BiH u košarci.Strani jezici: engleski, francuski.Oženjen, otac dvoje djece.